ดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล Date: 2013-07-02 14:00:53
IP: 58.9.101.112
 

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

สูงกว่า 3.75% ต่อปี ไม่เสียภาษี ขณะที่ดอกเบี้ยเงินฝาก อยู่ที่ 1.25% ต่อปี 

 

ส่วนดอกเบี้ยเงินกู้ อยู่ที่ 6.25% ต่อปี   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ