วิธีเข้าตรวจสอบข้อมูลของสมาชิก
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล Date: 2013-06-27 14:16:56
IP: 58.9.152.214
 

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล จำกัด สามารถ Log in เข้าไปตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลของตนเองได้ โดยมีวิธีการง่ายๆ ดังนี้

1.สมาชิกต้องลงทะเบียนเข้าใช้ระบบก่อน ซึ่งจะอยู่ทางด้านมุมขวาบนของเว็บไซต์ (ตามภาพ) 

 

 

2.จากนั้นให้ click ที่คำว่า  "ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ" 

3.หลังจากนั้น ให้สมาชิกกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆในช่องว่าง (ดังภาพ) เพื่อใช้ในการ Log in เพื่อเข้าดูข้อมูลต่อไป

 

4.การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ ต้องรอผลการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ก่อน จึงสามารถเข้าใช้งานได้    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ