Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล จำกัด Date: 2024-04-25 10:11:16
IP: 1.10.143.154
 
 
 
 
 

ประชาสัมพันธ์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล จำกัด ทุกท่าน

 

เพจเฟซบุ๊ก “แอบอ้าง” ชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล จำกัด ทำการโฆษณาชวนเชื่อปล่อยเงินกู้ ผ่านช่องเฟซบุ๊ก

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล จำกัด ขอยืนยันว่าทางสหกรณ์ฯ ไม่มีการให้บริการปล่อยเงินกู้ผ่านทางเพจ Facebook แต่อย่างใด ขอให้สมาชิกอย่าหลงเชื่อและติดต่อธุรกรรมอื่นใด นอกเหนือจากช่องทางปกติของสหกรณ์เป็นอันขาด

 


หากพบเห็นการแอบอ้าง หรือโฆษณาชวนเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีความน่าสงสัย กรุณาแจ้ง สอ.บช.น.   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ