มาตราการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล ณ 17 เม.ย.63
Posted: พ.ต.ต.สหรัฐ จงสุขพัทธี Date: 2020-04-18 13:13:48
IP: 58.8.169.24
 
 
 
 
 

 

มาตราการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล
ณ 17 เม.ย.63

1.พักชำระหนี้เงินต้น (ชำระแต่ดอกเบี้ยในอัตราต่ำพิเศษ)
3 เดือน นับแต่ยื่นคำร้อง
2.งด/ลดชำระค่าหุ้นรายเดือน 3 เดือน นับแต่ยื่นคำร้อง
3.ปลดล็อคหลักเกณฑ์ค้ำประกันเงินกู้จาก 20% เหลือ 15% (ถอนโดยระบบอัตโนมัติเท่านั้น)
4.สามารถถอนเงินฝากค้ำประกันได้ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง (เดิม 3 เดือน/ครั้ง) (ถอนโดยระบบอัตโนมัติเท่านั้น) โดยกรรมการอนุมัติให้เพิ่มสิทธิ์ถอนได้สำหรับคนที่มาถอนแล้วในรอบเดือน เม.ย.63
5.เพิ่มอัตราการกู้หุ้นตนเองจาก 90% ของทุนเรือนหุ้น
เป็น 95% ของทุนเรือนหุ้น
6.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยทุกประเภทช่วงวิกฤตเหลือ 5.00%
เป็นเวลา 3 เดือน (พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.)
7.เพิ่มวงเงินกู้ฉุกเฉินเป็น 200,000 บาท/4ปี (เดือนละ 4,600 บาท) **(ให้เลือกระหว่างกู้เพิ่มหรือพักชำระหนี้)
กู้ ฉ.มาครบ 3 เดือนกู้ใหม่ได้ทันที

ทั้งนี้ การขอพักชำระหนี้ สมาชิกต้องส่งต้นฉบับตัวจริงพร้อมคำยินยอมของผู้ค้ำมาสหกรณ์ฯ ให้ครบถ้วนก่อนจะทำการพักชำระหนี้ เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 20 เม.ย.63 เป็นต้นไป

สำหรับเงินค้ำประกันที่คืนให้ 5% สมาชิกต้องลงทะเบียนผ่านระบบถอนอัตโนมัติเท่านั้น ไม่มีการถอนที่สหกรณ์
โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อที่ลงทะเบียนแล้วได้ที่
https://bit.ly/3cBxQoX สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว สหกรณ์จะโอนเงินส่วนค้ำคืนให้โดยเร็วที่สุด

ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่
https://bit.ly/2z5RNW9Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ