ขอความร่วมมือในการทำธุรกรรมออนไลน์
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล จำกัด Date: 2020-03-23 13:00:26
IP: 1.10.143.154
 
 
 
 
 

ประกาศจากทาง สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล จำกัด

ขอความร่วมมือจากทางสมาชิกทุกท่านที่มีความประสงค์ทำธุรกรรมการเงิน , ฝากเงิน   ชำระค่าหุ้น , ชำระหนี้   ให้ดำเนินการผ่าน Bill payment และ Internetbanking 

หากสมาชิกท่านใดมีความจำเป็นติดต่อธุรกรรมการถอนเงิน หรือ กู้เงินสามารถติดต่อได้ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00น.   เพราะทั้งนี้เป็นการดำเนินการตาม นโยบายของรัฐบาล เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ