แจ้งให้ข้าราชการตำรวจผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ไปรับห้องพัก
Posted: พรธิดา Date: 2020-03-09 10:31:21
IP: 1.10.143.154
 

บัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ได้รับการพิจารณาจัดสรรห้องพักในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.

กรณีขอสิทธิปกติ จำนวน 199 ราย กรณีขอสิทธิสูงขึ้น จำนวน 21 ราย

และข้าราชการตำรวจยศ พ.ต.อ.ขึ้นไป จำนวน 6 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 226 ราย

1. ระดับสัญญาบัตรครอบครัว (ลือชา)  จำนวน 1 ราย

2. ระดับสัญญาบัตรครอบครัว (ลือชา) จำนวน  1  ราย

 

>>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<<   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ