แจ้งให้ผู้ที่ยื่นคำร้องขอซ่อมห้องพักเองในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.
Posted: พรธิดา Date: 2020-03-09 10:22:36
IP: 1.10.143.154
 

บัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ยื่นคำร้องสมัครใจขอซ่อมแซมห้องชำรุดเอง

ในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. รวมจำนวนทั้งสิ้น 78 ราย

1. ระดับสัญญาบัตรโสด (ลือชา)  จำนวน 9 ราย

2. ระดับประทวนครอบครัว (ลือชา) จำนวน 13 ราย

 

>>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<<   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ