การทำธุรกรรมออนไลน์
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล Date: 2019-04-05 09:19:12
IP: 125.24.165.185
 
 
 
 
 

ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล จำกัด เพิ่มช่องทางการทำธุรกรรมทางการเงินแบบ Billpayment Online ผ่านทางอินเตอร์เน็ตแบ็งค์กิ้ง ของธนคารกรุงไทยและทหารไทย สามารถใช้งานได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใช้บริการ 
ขั้นตอนในการใช้งาน KTB   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ