แจ้งประชาสัมพันธ์การดำเนินงานมูลนิธิกองบัญชาการตำรวจนครบาล
Posted: พรธิดา Date: 2019-04-03 17:56:13
IP: 101.108.106.52
 

มูลนิธิกองบัญชาการตำรวจนครบาล

***********************

             ด้วยมูลนิธิกองบัญชาการตำรวจนครบาล เป็นองค์การสาธารณกุศล

มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บ

จากการปฏิบัติหน้าที่ ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล 

             จึงขอประชาสัมพันธ์องค์กร บริษัท หรือประชาชน ที่มีความประสงค์

ในการสนับสนุนมูลนิธิของกองบัญชาการตำรวจนครบาลสามารถร่วมบริจาคเงิน 

โดยสามารถร่วมบริจาคเป็นเงินสดหรือสั่งจ่ายเช็ค ในนาม 

"มูลนิธิกองบัญชาการตำรวจนครบาล"

นำมาบริจาคได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ 1 (งานสวัสดิการ)

กองบัญชาการตำรวจนครบาล

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  0 2280 5193

 

******************

ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ลำดับที่ 944 และประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ลำดับที่ 119Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ