เชิญชวนบริจาคเงินองค์การสาธารณกุศล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
Posted: รองผู้จัดการ Date: 2019-04-03 17:19:05
IP: 101.108.102.80
 
 
 
 
 

มูลนิธิกองบัญชาการตำรวจนครบาล เป็นองค์การสาธารณกุศล ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษี ตามกฎหมายสรรพากร และสรรพสามิต ได้   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ