ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
Posted: พรธิดา Date: 2019-02-07 14:27:50
IP: 101.108.107.185
 
 
 
 
 

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 5 อัตรา

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ     จำนวน   3   ตำแหน่ง

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ    จำนวน   2   ตำแหน่ง

 

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6-20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล จำกัด

รายละเอียดการรับสมัครตามเอกสารที่แนบ

 

 

ดาวโหลดใบสมัคร

CLICK>>>ใบสมัคร<<<CLICK

 

 Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ