ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลวันประชุมใหญ่สามัญ ปีทางบัญชี 2561
Posted: พรธิดา Date: 2018-11-09 16:32:44
IP: 125.24.162.187
 
 
 
 
 

รายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลพิเศษที่เป็นสมาชิกยาวนานและยังไม่เกษียณอายุราชการ จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

รายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลในการจับสลากรางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญ ปีทางบัญชี 2561 จำนวน 82 รางวัล

สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

 

CLICK>>ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัล<

 

สมาชิกที่มีรายชื่อให้มาติดต่อรับของรางวัลได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล จำกัด

ได้ในเวลาทำการ 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

หมายเหตุ : นำบัตรข้าราชการตำรวจมายืนยันตัวตนและรับของรางวัล

 

โทร. 0 2280 5193

 

laughlaughlaughlaughlaugh   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ