แจ้งให้ผู้ที่ได้รับสิทธิเข้าพักอาศํยในอาคารบ้านพักอิสระ บช.น.ไปจับสลากเลือกห้องพัก
Posted: งานสวัสดิการ Date: 2018-10-22 11:50:44
IP: 125.24.104.168
 

จับสลากเลือกห้องพัก ในวันพุธที่ 24 ต.ค.61 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บช.น.Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ