สหกรณ์ฯ หยุดให้บริการในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล Date: 2017-06-07 18:34:49
IP: 118.172.230.171
 
 
 
 
 

                                สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล จำกัด จะทำการพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประจำปี จึงมีความจำเป็นต้องหยุดให้บริการสมาชิก ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ