การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 7/2560
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล Date: 2017-05-09 11:08:41
IP: 101.108.6.54
 
 
 
 
 

                  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล จำกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมีมติที่ประชุมดังนี้

 1.อนุมัติรับสมาชิกใหม่ ประจำเดือน มีนาคม 2560 จำนวน 115 ราย

2.อนุมัติให้สมาชิกลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯและพ้นจากสมาชิกภาพ จำนวน  31 ราย

3.อนุมัติให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงการส่งหุ้นรายเดือน จำนวน 19 ราย และอนุมัติสมาชิกโอนระหว่างสหกรณ์ฯ จำนวน 12  ราย

 

 

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ