การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 6/2560
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล Date: 2017-05-09 10:59:20
IP: 101.108.6.54
 
 
 
 
 

                          คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล จำกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีมติที่ประชุมดังนี้ 1.อนุมัติรับสมาชิกใหม่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ จำนวน 154 ราย 2.อนุมัติให้สมาชิกลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯและพ้นจากสมาชิกภาพ จำนวน 38 ราย 3.อนุมัติให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงการส่งหุ้นรายเดือน จำนวน 17 ราย และอนุมัติสมาชิกโอนระหว่างสหกรณ์ฯ จำนวน 13 ราย

 

 

 

 

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ