การประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 6/2560
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล Date: 2017-02-23 11:02:03
IP: 180.180.149.44
 
 
 
 
 

                พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ ประธานคณะกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วย พ.ต.อ.อมร ศรีทุนะโยธิน กรรมการ พ.ต.ท.ชลินทร์ กฤชกระพัน กรรมการ/รองผู้จัดการ พ.ต.ท.ฐิติรัฐ พรหมมินทร์ รองผู้จัดการ พ.ต.ท.โชติ เสือจำศิลป์ รองผู้จัดการ พ.ต.ท.วัชระ เทพเสน กรรมการ/เลขานุการ และ ร.ต.อ.นพดล ปินตา ผู้ช่วยผู้จัดการ ร่วมประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันอังคารที่ 21กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องบก.อก.บช.น. โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติ

1.สมาชิกสมาชิกสหกรณ์ฯ ยื่นเรื่องขอกู้เงินในโครงการคลินิก จำนวน 6 ราย

2.สมาชิกสหกรณ์ฯ ยื่นเรื่องขอกู้พิเศษ จำนวนทั้งสิ้น  7  ราย

3.สมาชิกได้รับทุนสาธารณประโยชน์ กรณีเสียชีวิต จำนวน 5 ราย เป็นเงิน  263,040 บาท

4.สมาชิกได้รับทุนสาธารณประโยชน์ กรณีได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 6 ราย เป็นเงิน 164,760 บาท

5.สมาชิกได้รับกองทุนคุ้มครองหนี้เงินกู้สามัญ กรณีเสียชีวิต จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 1,668,251.45 บาท      

6.อนุมัติเงินกู้สามัญกรณีใช้บุคคลค้ำประกันแก่สมาชิก ระหว่าง 24 - 31 มกราคม 2560 ทั้งสิ้น 145 ราย จำนวนเงิน 42,546,417.65 บาท

7.อนุมัติเงินกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก ระหว่าง 1- 17 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งสิ้น 373 ราย จำนวนเงิน 191,634,200 บาท

8.อนุมัติเงินทุนสาธารณประโยชน์กรณีบิดา,มารดา,คู่สมรสเสียชีวิต ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 15 ราย เป็นเงิน 75,000บาท

9.อนุมัติเงินทุนสาธารณประโยชน์ กรณีสำเร็จการศึกษา ทุนละ 1,000 บาท  จำนวน 4 ราย เป็นเงิน  4,000 บาท

10.อนุมัติเงินทุนสาธารณประโยชน์ กรณีทุนละ 1,000 บาท  จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 1,000 บาท

 

 

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ