การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่4/2560
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล Date: 2017-01-30 15:28:57
IP: 125.24.78.13
 
 
 
 
 

พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมปารุสกวัน 2 กองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติ

                1.ข้าราชการตำรวจยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล จำกัด ในเดือนธันวาคม 2559 จำนวน 405 ราย

                2.สมาชิกสหกรณ์ฯขอลาออกจากสหกรณ์ฯ และขาดจากสมาชิกภาพ ในเดือนธันวาคม 2559 จำนวน 46 ราย

                3.สมาชิกขอลดส่งค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 13 ราย เดิมส่งค่าหุ้นรายเดือน เป็นเงิน 73,500 บาท ลดไป 42,500 บาท คงเหลือ 31,000 บาท

                4.สมาชิกขอเพิ่มส่งค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 416 รายเดิมส่งค่าหุ้นรายเดือน เป็นเงิน 971,500 บาท เพิ่มมา 646,000 บาท รวมส่งค่าหุ้น 1,617,500 บาท

                5.สมาชิกขอโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ฯ ดังนี้ สมาชิกขอโอนเข้ามา จำนวน 3 ราย  สมาชิกขอโอนออกจากสหกรณ์            จำนวน 2 ราย

                6.ทุนการศึกษาประเภทที่ 2 ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง แต่ละ บก.ส่งผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษา จำนวน 3 ราย    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ