การประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 5/2560
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล Date: 2017-01-30 13:41:03
IP: 125.24.78.13
 
 
 
 
 

พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ ประธานคณะกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วย พ.ต.อ.อมร ศรีทุนะโยธิน พ.ต.ท.ชลินทร์ กฤชกระพัน พ.ต.ท.โชติ เสือจำศิลป์ พ.ต.ท.วัชระ เทพเสน และ ร.ต.อ.นพดล ปินตา ร่วมประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุม บก.อก.บช.น. เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมติที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ

          1.สมาชิกสหกรณ์ฯ ยื่นเรื่องขอกู้เงินในโครงการคลินิก จำนวน 1 ราย

          2.การให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก จำนวน 2 ราย

          3.ทุนสาธารณประโยชน์ กรณีเสียชีวิต จำนวน 2 ราย เป็นเงิน          132,240 บาท  กรณีบาดเจ็บ จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 127,200 บาท ได้รับกองทุนคุ้มครองหนี้เงินกู้สามัญ กรณีเสียชีวิต จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 420,108.68 บาท  กรณีถูกไล่ออกจากราชการ จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 191,660.77 บาท

          4.การอนุมัติเงินกู้สามัญ (กรณีใช้บุคคลและหุ้นค้ำประกัน)และการอนุมัติกู้ฉุกเฉิน จำนวน  320 ราย เป็นเงิน 71,631,945.25 บาท

          5.ทุนสาธารณประโยชน์ กรณี บิดา,มารดา,คู่สมรสเสียชีวิต ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 14 ราย เป็นเงิน 70,000บาท       กรณีสำเร็จการศึกษา ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 1,000 บาท

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ