การประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 4/2560
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล Date: 2017-01-17 16:35:47
IP: 125.25.144.172
 
 
 
 
 

                  พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ ประธานคณะกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วย พล.ต.ต.นิตินันท์ เพชรบรม ผู้จัดการสหกรณ์ พ.ต.อ.อมร ศรีทุนะโยธิน กรรมการ พ.ต.ท.ชลินทร์ กฤชกระพัน กรรมการ/รองผู้จัดการ พ.ต.ท.ฐิติรัฐ พรหมมินทร์ รองผู้จัดการ พ.ต.ท.โชติ เสือจำศิลป์ รองผู้จัดการ พ.ต.ท.วัชระ เทพเสน กรรมการ/เลขานุการ ร.ต.อ.นพดล ปินตา ผู้ช่วยผู้จัดการฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการเงินกู้ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม บก.อก.บช.น.

โดยที่ประชุม มติอนุมัติ 
1.สมาชิกสหกรณ์ฯ ยื่นเรื่องขอกู้เงินในโครงการคลินิก จำนวน 2 ราย
2.สมาชิกสหกรณ์ฯ ยื่นเรื่องขอกู้พิเศษ จำนวนทั้งสิ้น 6 ราย 
3.อนุมัติทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง จำนวน 3 ราย
4.การใช้ทุนสาธารณประโยชน์และกองทุนคุ้มครองหนี้ฯ กรณีเสียชีวิต จำนวน 7 ราย เป็นเงิน443,400 บาท ได้รับกองทุนคุ้มครองหนี้เงินกู้สามัญ กรณีเสียชีวิต จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 2,014,340.56 บาท กรณีถูกปลดออกจากราชการ จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 409,532.75 บาท 
5.การอนุมัติเงินกู้สามัญ (กรณีใช้บุคคลและหุ้นค้ำประกัน) ระหว่าง 16-30 ธ.ค.2559 ทั้งสิ้น 349 ราย จำนวน 87,425,760.77 บาท
6.สมาชิกได้ยื่นเรื่องขอรับทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสวัสดิการสมาชิก ระหว่างวันที่ 1 - 30 ธ.ค.59 จำนวน 37 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 181,000 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ