ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ครั้งที่2/2560
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล Date: 2016-12-09 11:20:01
IP: 1.20.108.113
 
 
 
 
 

                       พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รองประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ในฐานะประธานกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วย พ.ต.อ.อมร ศรีทุนะโยธิน กรรมการ พ.ต.อ.อภิสัณห์ หว้าจีน รองผู้จัดการ พ.ต.ท.ชลินทร์ กฤชกระพัน กรรมการ พ.ต.ท.ฐิติรัฐ พรหมมินทร์ รองผู้จัดการ พ.ต.ท.โชติ เสือจำศิลป์ รองผู้จัดการ พ.ต.ท.วัชระ เทพเสน กรรมการ/เลขานุการ ร.ต.อ.นพดล ปินตา ผู้ช่วยผู้จัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม บก.อก.บช.น.

โดยที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ
                       1.เงินกู้โครงการคลินิกสหกรณ์ จำนวน 3 ราย

                       2.เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก (ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันหรือใช้หลักทรัพย์และบุคคลค้ำประกัน) จำนวน 4 ราย
                       3.ทุนสาธารณประโยชน์ กรณีเสียชีวิต จำนวน 10 ราย

                       4.ทุนสาธารณประโยชน์กรณีได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย
                       5.กองทุนคุ้มครองหนี้เงินกู้สามัญ กรณีเสียชีวิต จำนวน 10 ราย

                       6.กองทุนคุ้มครองหนี้เงินกู้สามัญ กรณีถูกไล่ออกจากราชการ จำนวน 1 ราย
                       7.เงินกู้สามัญ กรณีใช้บุคคลและหุ้นค้ำประกัน ระหว่าง 15 - 30 พ.ย.59 จำนวน 290 ราย
                       8.ทุนสาธารณประโยชน์ กรณีบิดามารดาคู่สมรสเสียชีวิต จำนวน 44 ราย
                       9.ทุนสาธารณประโยชน์ กรณีสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ราย

                      10. ทุนสาธารณประโยชน์ กรณีสมรส จำนวน 2 ราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ