ตัวอย่างเอกสารขอกู้เงินสามัญ
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล Date: 2013-10-14 10:13:47
IP: 27.55.1.82
 

 

การกู้สามัญใช้ผู้ค้ำประกัน  2 ราย วงเงินกู้ไม่เกิน 1,500,000 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ค้ำประกันใช้ เอกสารดังนี้

1.สำเนาบัตรข้าราชการตำรวจ

2.ฏีกาเงินเดือน เดือนปัจจุบัน (ตามตัวอย่างด้านล่าง)Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ